carrot

technical manager

competitive

carrot

customer supply analyst

£40,000 - £45,000 depending on experience

carrot

commercial manager

competitive

warehouse operative/ picker – day shift

£13.00 per hour

courgette

Машинен миньор/оператор на машина – дневна смяна

£12.25 на час

onion

production operative – night shift

£13.20 per hour

onion

production operative – day shift

£12.00 per hour

onion

полуквалифициран оператор (миксер) – дневна смяна

£11.30 на час

onion

semi-skilled operative (mixer) – night shift

£13.70 per hour

onion

Координатор на линията за подноси VFF – нощна смяна

£13.30 на час

onion

Координатор на смесването / флоуме – нощна смяна

£13.30 на час

carrot

миньор на машини / оператор на машини – нощна смяна

£13.45 на час