Korzyści

Podczas pracy z Fenmarc oferujemy szereg korzyści dla współpracowników:

Wszystkie kategorie naszych kolegów ma prawo do:

* z zastrzeżeniem zasad kwalifikujących

Oprócz powyższego świadczenia zależne od roli zawierać:

** poprzez poświęcenie wynagrodzenia